Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen v Komendi

Na pobudo Lokalnega odbora SMC Kamnik – Komenda in v dogovoru s kabinetom ministrice glede dnevnega reda in ostalih podrobnosti, se je v sredo, 4. novembra 2015, mudila na delovnem obisku v Komendi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen z ekipo, v kateri so bili še: vodja kabineta Elena Del Fabro, vodja PR službe Sašo Voroš, direktor ZRSVN g. Krajčič, g. Peter Skoberne in vodja Območne enote ZRSVN Kranj g. Metod Rogelj.

S strani Občine Komenda sta se sestanka udeležila župan Stanislav Poglajen in Marjan Potočnik, firmo Poslovna cona Komenda (PC Komenda) sta zastopala direktor Matija Romšak ter Tomaž Lamovšekstranko SMC pa član IO Jure Leben, predsednik LO Kamnik – Komenda Aleš Ivković in Roman Grošelj.

Obisk ministrice za OP 4.11.2015_6

V dobri uri trajajočem sestanku smo obravnavali aktualno problematiko Občine Komenda in sicer:

  • problematiko poslovne cone zaradi izločitve 7 ha zazidljivih zemljišč,
  • umestitev 3. plinovodne cevi Kidričevo – Vodice, ki poteka skozi Občino Komenda,
  • težave z izdajo gradbenih dovoljenj v opuščeni gramoznici Suhadole in
  • izgradnjo skupnega zbirnega centra komunalnih odpadkov za občini Komenda in Kamnik.

Ocenjujemo, da je bil sestanek produktiven in uspešen, saj so se nakazale rešitve problemov, seveda pa bo pri tem potrebno še kar nekaj dogovarjanj z ustreznimi inštitucijami, pa tudi občina ter firma PC Komenda se bosta morali malo bolj potruditi. Razveseljivo je, da je bila ministrica odprta za naše težave in pripombe. Iz razgovora je bilo tudi moč razbrati, da lahko računamo še na kak sestanek z njo oz. njen obisk.

Po sestanku smo si vsi udeleženci ogledali Poslovno cono Komenda, ki se razteza na 90 ha. Prevozili smo jo po dolgem in počez, med vožnjo pa je ministrico z informacijami o coni seznanjal direktor PC Komenda. Na koncu smo se ustavili pri enem izmed zadrževalnikov, kjer je ministrica podala tudi izjavo za medije. Tu se nam je pridružil tudi g. Janez Novak, direktor firme RLS Merilna tehnika, prejemnice letošnje Zlate gazele, ki ima svoj sedež v Poslovni coni Komenda.

Roman Grošelj