Roman Grošelj že tretjič pobudnik sestanka z ministrom Gašperšičem

Na pobudo svetnika SMC v Komendi in podpredsednika LO Kamnik – Komenda Romana Grošlja, sta župana občin Komenda Stanislav Poglajen in občine Vodice Aco Franc Šuštar na ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča naslovila vlogo za sprejem. Predvidena tema pogovora: izgradnja povezovalne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice. Za Komendčane bi bil to že tretji sestanek z ministrom Gašperšičem v dveh letih, vsakič na drugo temo.

Od poslane vloge pa do sklica sestanka sta minila zgolj dobra dva tedna. In če upoštevamo podatek, da je bila vloga naslovljena v času interpelacije zoper aktualno vlado, ko je bila celotna vladna garnitura dodatno obremenjena, potem lahko rečemo, da je minister svoje poslanstvo vzel zelo resno.

Sestanka konec novembra 2016 sta se na ministrstvu za infrastrukturo poleg predstavnikov obeh občin udeležila tudi predstavnika SMC Roman Grošelj in Aljaž Žumer, sogovornik pa je bili minister dr. Gašperšič s svojo sedem člansko ekipo , v kateri so bili tudi najvišji predstavniki DARS-a .

Župana sta ministra in ostale navzoče seznanila z naraščajočim prometom skozi Moste in Vodice, z nezadovoljstvom občanov zaradi prepočasnega reševanja izgradnje ceste od Vodic do Most, na vsakodnevne jutranje in popoldanske kolone, na nevarnost za pešce, saj morajo zaradi preozkega cestišča tovornjaki ob medsebojnem srečanju zapeljati tudi na pločnik, pa uničeno cestišče v Vodicah itd.

Izgradnja povezovalne ceste je predvidena do leta 2023. Glavna težava pri realizaciji so finance, saj se trenutno ne ve, kdo naj bi bil plačnik, verjetno pa bo to prepuščeno DARS-u. Predstavniki ministrstva so pojasnili, kakšne so trenutne aktivnosti: (odkup zemljišč), dokončanje obvoznice v Mengšu leta 2018 in podali finančno oceno izgradnje posameznih odsekov.

Roman Grošelj je prisotne opozoril na problem razlaščanja lastnikov kmetijskih zemljišč ter obveznosti iz tega naslova, predlagal pa je tudi komasacijo preostankov parcel.

Kot je bilo pričakovati, konkretnih sklepov ni bilo moč sprejeti, je pa minister obljubil pomoč pri sanaciji uničenih cestišč. Bistvo sestanka je bilo seznaniti odgovorne na nevzdržne razmere na relaciji Moste – Vodice in skušati čim prej uvrstiti pričetek gradnje v načrt države ali DARS-a

Tako kot do sedaj, bomo člani SMC-ja tudi v bodoče aktivno sodelovali pri razreševanju tovrstne problematike.