Po zaslugi SMC postaja obvoznica Mengeš-Moste-Vodice realnost

Kolone avtomobilov in tovornjakov, slaba volja, nervoza, pa tudi nesreče, so stalnica v križišču cest Kamnik – Vodice in Brnik – Mengeš v Mostah. Več tisoč avtomobilov in tovornjakov v kolonah, dolgih tudi po kilometer in več, onesnažujejo ozračje, onemogočajo normalen dostop do domov ob cesti.

Stranka SMC – lokalni odbor Kamnik – Komenda si že nekaj let prizadeva za rešitev oz. izgradnjo obvoznice mimo Most in Žej. Bili smo pobudnik sestankov z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem kakor tudi z državnim sekretarjem Juretom Lebnom. Na teh sestankih tudi aktivno sodelujemo.

V sredini decembra 2017 je na občini Vodice potekal sestanek na temo izgradnje obvoznice mimo Vodic z navezavo na obstoječo cesto proti Poslovni coni. Poleg ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča so se sestanka udeležili še predstavniki Direkcije Republike Slovenije za investicije (DRSI), DARS-a ter predstavniki občin Vodice in Komende, med katerimi je bil tudi Roman Grošelj, občinski svetnik in podpredsednik LO SMC.

OBVOZNICA VODICE – POSLOVNA CONA 2019
Po pregledu izvedenih aktivnosti za pričetek gradnje obvoznice je sledila načelna potrditev terminskega plana. Gradnja obvoznice od avtoceste v Vodicah proti Poslovni coni naj bi se pričela leta 2019. Predhodno bo potrebna še novelacija projekta, pred tem pa bo zgrajen še manjkajoči odsek v Mengšu (2018).

OD POSLOVNE CONE DO MENGŠA PO LETU 2020
Ministru Gašperšiču je bilo na njegovo vprašanje, kako so Komendčani zadovoljni z razpletom, odgovorjeno, da so seveda veseli predvidenega pričetka gradnje obvoznice mimo Vodic, ki pa ne rešuje težav v občini Komenda (Moste in Žeje), zato pričakujejo, da se bo gradnja nadaljevala skozi Moste proti Mengšu brez prekinitve. S tem so se strinjali tudi predstavniki države. Dogovorjeno je bilo, da se v vmesnem času novelirajo projekti za območje Komende. Ministru je predstavnik SMC posredoval tudi pobudo, da se odcep za Poslovno cono skuša rešiti z rondojem ali na kak drug način (svoj zavijalni pas), ki bi omogočal lažji dostop v in iz Cone.

KRAJANOM VASI NASOVČE OMOGOČITI VEČJO VARNOST
Roman Grošelj je v kasnejšem razgovoru predstavnika DRSI-ja g. Pavleta Hevko kasneje seznanil še z željo krajanov vasi Nasovče za omejitev hitrosti na državni cesti mimo vasi na odseku, kjer se zavija v vas. Zadevo bodo proučili po prejemu uradne vloge s strani Občine Komenda.