SMC upravičila zaupanje – Komenda izkoristila priložnosti – nadaljujmo skupaj

Pred nami so volitve v Državni zbor in prav je, da ocenimo delo Vlade pod vodstvom dr. Mira Cerarja. Omejil se bom zgolj na področje občine Komenda in lahko sem zelo zadovoljen.

Že na začetku mandata smo imeli sestanek z državnim sekretarjem na SVRK-u (kohezija) g. Zupančičem. Pred nami je bila izgradnja kanalizacije, zato so bili nasveti iz »prve roke« več kot dobrodošli. Ohranjeni stiki so nam kasneje velikokrat pomagali pri črpanju sredstev.

Na uničeno cesto Moste – Vodice smo dolga leta neuspešno opozarjali. Do nastopa funkcije dr. Petra Gašperšiča, ministra za infrastrukturo, ko ni bilo odvečnih besed, od obljube do pričetka sanacije je minilo zgolj nekaj mesecev. Tudi kasneje so nam (županu in članom SMC) bila vrata k ministru in ostalim resorjem vedno odprta. To smo z veseljem izkoristili v prizadevanjih za pričetek gradnje obvoznice Vodice – Mengeš skozi Moste. V teh prizadevanjih smo v SMC pomagali tudi predstavnikom sosednje občine. Po napovedih naj bi se gradnja od Vodic do občinske meje pričela graditi leta 2019, zagotovilo ministra je bilo, da naj bi se gradnja nadaljevala brez odmora, mimo Poslovne cone do Mengša, po letu 2020. V tem mandatu bodo obnovljene vse državne ceste skozi občino, kar nikakor ni samo po sebi umevno.

Največja težava Občine in firme PCK je izvzetje 7,5 ha zemljišč iz zazidljivosti. Zaradi preteklih dogodkov nismo imeli sogovornika nikjer. S pomočjo SMC, predvsem sedanjega državnega sekretarja Jureta Lebna in ministrice Irene Majcen, smo končno sedli za skupno mizo s soglasodajalci in pričeli z dogovori. Upam, da bo pozitiven rezultat jasen v roku nekaj mesecev.

Z glasom ZA SMC na volitvah 3. junija boste glasovali za dokončanje že začetih državnih projektov in aktivnosti (obvoznica skozi Moste, prehod za pešce v Nasovčah), mi pa vam obljubimo, da bomo aktivno sodelovali pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za izvzete površine v Poslovni coni, državnih sredstev za izgradnjo telovadnice v Mostah in skušali pridobiti čim več evropskih sredstev ter s tem razbremeniti občinski proračun.

Roman Grošelj
Podpredsednik LO SMC Kamnik – Komenda